Polski Klub Radiowideografii

Z radiowcy.org
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Klub Specjalistyczny PZK o zasięgu Ogólnopolskim został powołany do życia 28 stycznia 1984 roku decyzją ZG PZK. W klubie na liście wieczystej jest 65 członków zwyczajnych. Klub działa w oparciu o regulamin zatwierdzony w 1984 roku, a następnie zgodnie ze zmianami organizacyjnymi Związku uaktualniony i dostosowany do statutu PZK w 1995 roku oraz zatwierdzony na Zjeździe w Łagowie. Klubem kieruje Zarząd. Wykaz znaków stacji SP członków Zwyczajnych Klubu. Klub jak na warunki SP jest niezbyt liczny, ale w swoich szeregach skupia liderów i pasjonatów cyfrowych emisji, legitymujących się wspaniałymi osiągnięciami sportowymi publikowanymi w szeregu pism krótkofalarskich.

Zarząd PK PRV:

 • Prezes: SP2JPG Wojciech Cwojdziński
 • Vice prezes: SP3CAI Bartosz Pastuszak
 • Vice prezes d/s sportowych: SP2UUU Krzysztof Ulatowski
 • Sekretarz: SP3TYY Erwin Strzesak
 • Manager dyplomu SP-DIGITAL-AWARD: SP3GAX Józef Sielicki
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: SP1ZP Zygmunt Palewski

Kierunki działalności klubu[edytuj | edytuj kod]

Działalność Klubu wyznaczają kolejne odbywające się Zjazdy jego członków i sympatyków. Tematy przewodnie Zjazdów zmieniały się w zależności od zapotrzebowania środowiska krótkofalarskiego. Początkowo głównym źródłem informacji były publikacje i wygłaszane referaty na Zjazdach. Uzupełnieniem było wydawanie komunikatu w formie broszurki, który docierał do członków i sympatyków emisji cyfrowych. Tematyką kilku Zjazdów było ATV, bo takie było zapotrzebowanie. Dużo czasu poświęcane jest tematyce Internetowej, przybliżając kolegom wiedzę o jego zasadach i sposobie pobierania informacji, wymaganiach technicznych. Na dziś tematyka Zjazdów skupia się głównie na prezentowaniu nowinek technicznych i prezentacji programów używanych przez krótkofalowców. Nie obce są również dyskusje na tematy organizacyjne Związku i jego dalszych losów w świetle zmieniających się statutów.

W czasie trwania Zjazdów czynne były okolicznościowe stacje używające znaku SP0RVG, SN0RVG czy indywidualne jak SP2JPG lub SP2JPG-ATV.

W celach statutowych Klubu podkreśla się dwa kierunki działalności: popularyzatorsko-konstruktorski i sportowy. Z tego pierwszego zasadniczo się już wychodzi. Ogromne natomiast znaczenie nabiera kierunek sportowy czyli udział w zawodach, zdobywanie dyplomów, prowadzenie łączności dalekosiężnych itp. Inspiracją do pracy na pasmach jest promowanie działalności sportowej. W ramach działalności statutowej sportowej PK RVG prowadzi dla wszystkich zainteresowanych kolegów rejestrację ich osiągnięć sportowych czyli tzw. TOP listę, jak również raz do roku w ramach INTERCONTESTU PK RVG rozlicza stopień aktywności stacji SP w zawodach światowych przyznając tytuł Mistrza INTERCONTESTU. Komisja sportowa Klubu odnotowując udział stacji SP w zawodach stwierdza iż wzrasta z roku na rok zainteresowanie kolegów udziałem w zawodach. W 1994 klasyfikowano 35 stacji, w 1995 było 44, 1996 było 59, 1997 było 65 a w 1998 brano pod uwagę 57 stacji.

Dyplomy i zawody[edytuj | edytuj kod]

Klub jest wydawcą Dyplomu PKRVG przyznawanego za łączności co najmniej 25 DXCC-Entities. Od 1998 roku Klub jest wydawcą dyplomu SP-DIGITAL-Award, przyznawanego za pracę emisjami RTTY, STTV, FAX, PSK. Managerem tego dyplomu jest SP3GAX. Szata graficzna dyplomu znajduje uznanie w oczach kolegów o czym świadczą listy i zgłoszenia.

Na arenie międzynarodowej PK RVG znany jest z organizacji zawodów SP DX RTTY Contest rozgrywających się zawsze w ostatni weekend kwietnia każdego roku. Zawody te organizowane przez Klub od 1994 roku są w całości sponsorowane przez ZG PZK. Cieszą się one bardzo dobrą opinią na arenie międzynarodowej o czym świadczy powiększające się z roku na rok grono ich uczestników tak zagranicznych jak też i krajowych. Ujmując statystycznie 8 edycji zawodów to aktywność stacji biorących w tych zawodach udział przedstawia się następująco :

 • W 1994 brało udział 57 stacji w tym 30 stacji z SP
 • W 1995 brało udział 39 stacji w tym 27 stacji z SP
 • W 1996 brało udział 71 stacji w tym 33 stacji z SP
 • W 1997 brało udział 110 stacji w tym 53 stacji z SP
 • W 1998 brało udział 118 stacji w tym 38 stacji z SP
 • W 1999 brało udział 147 stacji w tym 43 stacji z SP
 • W 2000 brało udział 181 stacji w tym 37 stacji z SP
 • W 2001 brało udział 232 stacji w tym 70 stacji z SP

Niewątpliwie cieszy wzrastający udział uczestników. Dla stacji z SP w pracy na RTTY stał się bardzo pomocny polski program o nazwie CYBORG jak też znany program WF1B. Oba programy bezpłatnie dostępne w sieci Internetu. Wspomniane programy contestowe i modemy umożliwiają kolegom bez zbytnich nakładów na modernizacje komputera uruchomić się w emisjach cyfrowych. Również powszechne staje się wykorzystywanie karty muzycznej w pracach różnymi emisjami.

Poza tą działalnością czysto sportową Zarząd Klubu prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną, współpracując z redakcjami QTC, Świat Radio, RBI, a poprzez Internet z wieloma Providerami Serwerów krajowych w tym też z witryną ZG PZK i QTC oraz z liczącymi się serwerami krótkofalarskimi w świecie. Dotyczy to wymiany informacji o klubie, o Związku, przesyłanie korespondencji, wyników zawodów.

Klub prowadzi Biuletyn Informacyjny nadawany w każdą pierwszą niedzielę miesiąca emisją RTTY na QRG 3585 kHz o godzinie 8.30 czasu lokalnego.

Przekazywanie informacji w dobie dzisiejszej jest szczególnie ważne i istotne. Wiadomości klubowe stale znajdują się w witrynie internetowej na stronie PK RVG, którą prowadzi SP4MPH. Uzupełniające informacje są podawane na stronach internetowych PZK i na stronach prywatnych kolegów SP3CMX i SP1LOP.

Klub PK RVG prowadzi ponadto szeroką wymianę informacji na Packet Radio, którym zajmują się SP3GAX i SP3CAI.