Dwójniki

Z radiowcy.org
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
LP Układ połączeń dwójnika, wykres wektorowy, charakterystyka Impedancja [1] Zawada [2] Kąt fazowy φ, tg
1
2
3
4
5
6
7
8
przy rezonansie = 0

przy rezonansie
9
przy rezonansie = R

przy rezonansie
10
przy rezonansie = 0

przy rezonansie
11
przy rezonansie = ∞
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \varphi \neq 90 ^\circ}
12 Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac { R } { 1 + R^2 \left ( \cfrac { 1 } { \omega L } - \omega C \right ) ^2 } + j \frac { R^2 \left ( \cfrac { 1 } { \omega L } - \omega C \right ) } { 1 + R^2 \left ( \cfrac { 1 } { \omega L } - \omega C \right ) ^2 } = \frac { \cfrac { 1 } { R } + j \left ( \cfrac { 1 } { \omega L } - \omega C \right ) } { \left ( \cfrac { 1 } { R } \right ) ^2 + \left ( \cfrac { 1 } { \omega L } - \omega C \right ) ^2 }} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac { R } { \sqrt { 1 + R^2 \left ( \cfrac { 1 } { \omega C } - \omega C \right ) ^2 } } = \frac { 1 } { \sqrt { \left ( \cfrac { 1 } { R } \right ) ^2 + \left ( \cfrac { 1 } { \omega L } - \omega C \right ) ^2 } }}
przy rezonansie = R
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle tg \varphi = R \left ( \frac { 1 } { \omega L } - \omega C \right )}
przy rezonansie = 0
13 Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac { R } { ( R \omega C ) ^2 + ( \omega^2 LC - 1^2) } - j \omega C \frac { R^2 - \cfrac { L } { C } + ( \omega L ) ^2 } { ( R \omega C ) ^2 + ( \omega^2 LC -1 ) ^2 } = \frac { R+j \omega ( L - CR^2 - \omega^2 L^2 C) } { \omega^2 C^2 \left [ R^2 + \left ( \omega L - \cfrac { 1 } { \omega C } \right ) ^2 \right ] }} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \sqrt { \frac { R^2 + ( \omega L ) ^2 } { ( R \omega C ) ^2 + ( \omega^2 LC - 1) ^2 } }}
przy rezonansie: Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac { R } { CR } = \frac { R^2 + ( \omega L) ^2 } { R }}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle tg \varphi = - \frac { \omega C ( R^2 + \omega^2 L^2) - \omega L } { R } = - \frac { \omega C } { R } \left ( R^2 + \omega^2 L^2 - \frac { L } { C } \right ) }
przy rezonansie Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \varphi \approx 0} jeżeli R jest małe
14 Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac { R ( \omega L ) ^2 \sdot ( \omega C ) ^2 } {( R \omega C ) ^2 + ( \omega^2 LC -1) ^2 } + j \omega L \frac { ( R \omega C ) ^2 - ( \omega^2 LC - 1) ^2 } { ( R \omega C ) ^2 + ( \omega^2 LC - 1) ^2 }} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \omega L \frac { 1 + ( R \omega C ) ^2 } { ( R \omega C ) ^2 + ( \omega^2 LC - 1) ^2 }}
przy rezonansie: Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac { L } { CR }}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle tg \varphi = \frac { 1 } { R \omega L } \left [ \left ( R^2 \frac { L } { C } \right ) + \left ( \frac { 1 } { \omega C } \right ) ^2 \right ]}
przy rezonansie Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \varphi = 0} jeżeli R jest małe
15 Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle R + j \frac { 1 } { \cfrac { 1 } { \omega L } - \omega C}} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \sqrt { R^2 + \left ( \frac { 1 } { \left ( \cfrac { 1 } { \omega L } - \omega C \right ) } \right ) ^2 }} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle tg \varphi = \frac { 1 } { R \left ( \cfrac { 1 } { \omega L } - \omega C \right ) }}
16 Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac { \left ( \omega L_{1} - \cfrac { 1 } { \omega C } \right ) \omega L_{2} } {\omega L_{1} - \cfrac { 1 } { \omega C } + \omega L_{2} }} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \left | \frac { \left ( \omega L_{1} - \cfrac { 1 } { \omega C } \right ) \omega L_{2} } { \omega L_{1} - \cfrac { 1 } { \omega C } + \omega L_{2} } \right |} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \varphi = \pm 90 ^\circ}
17 Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle -j \frac {\left ( \omega L - \cfrac { 1 } { \omega C_{1} } \right ) \cfrac { 1 } { \omega C_{2} } } { \omega L - \cfrac { 1 } { \omega C_{1} } - \cfrac { 1 } { \omega C_{2} }}} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \left | \frac { \left ( \omega L - \cfrac { 1 } { \omega C_{1} } \right ) \cfrac { 1 } { \omega C_{2} } } { \omega L - \cfrac { 1 } { \omega C_{1} } - \cfrac { 1 } { \omega C_{2} } } \right |} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \varphi = \pm 90 ^\circ}
18 Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle j \left ( \omega L - \frac { 1 } { \omega C_{1} } + \cfrac { 1 } { \cfrac { 1 } { \omega L_{2} } - \omega C_{2} } \right )} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \left | \left ( \omega L_{1} - \cfrac { 1 } { \omega C_{1} } + \frac { 1 } { \cfrac { 1 } { \omega L_{2} } - \omega C_{2} } \right ) \right |} Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \varphi = \pm 90 ^\circ}

Objaśnienia do tabeli

  1. wypadkowa oporu czynnego Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle R} i biernego Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle X} taka, że Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle Z = \sqrt{R^2 + X^2}} . Zapis na liczbach zespolonych Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle Z = R + j X} , gdzie Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle R } - rezystancja, Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle X} - reaktancja (r. pojemnościowa - kapacytancja, r. indukcyjna - indukancja)
  2. moduł impedancji Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle |Z| = \sqrt{R^2 + X^2}} lub w zapisie liczb zespolonych Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wikimedia.org/api/rest_v1/”:): {\displaystyle |Z| = R + j X}