CB Radio

Z radiowcy.org
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pasmo radiowe i sprzęt łączności pracujące w zakresie 27 MHz.

Regulacje prawne dotyczące produkcji, sprzedaży i eksploatacji[edytuj | edytuj kod]

Stan obecny (od stycznia 2015)[edytuj | edytuj kod]

Używanie urządzeń CB reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 567) ze zmianami z 11 listopada 2023 (Dz.U. 2023 poz. 2567) w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

Wcześniejsze regulaje (uchylone):

  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 2014 poz. 1843)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 26 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 2015 poz. 2174)
  • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 2017 poz. 96)

Od lipca 2004 do stycznia 2015[edytuj | edytuj kod]

Od 30 lipca 2004 roku urządzeń CB można używać bez pozwoleń i nie podlegają one rejestracji.

Regulacją prawną tej kwestii były:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 230, poz. 1955)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 138, poz. 972)

Zgodnie z w/w rozporządzeniami nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych Radia Obywatelskiego CB wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96 - 27,41 MHz, pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM/SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM, oraz z mocą 12 W (PEP) dla SSB.

Na powyższych warunkach mogą być używane jedynie urządzenia CB dopuszczone do obrotu (Art. 153. ust 1. Prawo telekomunikacyjne), posiadające deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami, lub posiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów homologację, certyfikat zgodności. Ustawodawca nie wprowadza żadnych ograniczeń, oczywiście za wyjątkiem zakresu częstotliwości i mocy nadajnika."

Okres do lipca 2004 (przed wstąpieniem Polski do UE)[edytuj | edytuj kod]

Sprzęt CB z podziałem na kategorie[edytuj | edytuj kod]

Przepisy zharmonizowane dotyczące CB Radio[edytuj | edytuj kod]

  • ETSI EN 300 135-1.pdf: EMC and ERM; CB radio equipment; Angle-modulated Citizens' Band radio equipment; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement
  • ETSI EN 300 433-1.pdf: EMC and ERM; CB radio equipment; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement
  • ETSI EN 300 433-2.pdf: EMC and ERM; CB radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of R&TTE Directive
  • ETSI EN 301 489-13.pdf: EMC and ERM; EMC standard for radio equipment and services; Part 13: Specific conditions for CB radio and ancillary equipment (speech and non-speech)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Zobacz również[edytuj | edytuj kod]